Verbetering fietsroutes

De PvdA wil verbetering van de fietsroutes.

In de afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in fietspaden die van belang zijn voor de provincie (Velostrada) of voor Den Haag (langs het oude CBS naar Leidsenveen). Nu is het tijd voor ge-meentelijk masterplan-Fiets, met meer veilige, geasfalteerde, vrij liggende fietspaden binnen onze gemeente, met name van en naar scholen en bij drukke ontsluitingswegen. In het masterplan wordt rekening gehouden met meer stallingen bij openbare voorzieningen, stallingen voor bewoners die geen stallingsmogelijkheid thuis hebben en met stimulering van fietsen op alle niveaus van het gemeentelijk beleid, van jong tot oud.