Voorzieningen

De PvdA wil dat voorzieningen, zoals sport, winkelcentra en cultuur voor iedereen makkelijk bereikbaar, toegankelijk en interessant zijn.

Een prettige en aantrekkelijke woongemeente ben je pas echt als belangrijke voorzieningen zoals sport, winkelcentra en cultuur makkelijk bereikbaar, toegankelijk en interessant zijn. En als het er aangenaam is om te wonen, te winkelen en te recreëren. Dat valt wat ons betreft allemaal onder de noemer “leefbaarheid”. Voor de meeste inwoners is de leefbaarheid ruim voldoende tot goed, maar dat geldt niet voor iedereen en er zijn verbeteringen mogelijk.