Wonen

De PvdA wil betaalbare en goede huisvesting.

Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke woongemeente. Wonen hoort bij de eerste le-vensbehoeften. Wij willen dat alle inwoners over een goede en betaalbare woning kunnen be-schikken: oud en jong, startend of niet, van Ne-derlander tot statushouder, rijk en arm. Op dit moment kan dat niet, er staan te veel mensen op een wachtlijst, met name voor sociale woning-bouw. In Leidschendam-Voorburg wachten men-sen gemiddeld 3 tot 4 jaar voor ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het percen-tage sociale huurwoningen is gedaald tot zo’n 25%, tegen de regionale woonafspraken in. De PvdA wil die trend keren.