Zorg

De PvdA pleit voor zorg waar je op kunt vertrouwen.

In Leidschendam-Voorburg wonen veel ouderen. Eén op elke 28 inwoners is ouder dan 85. Daar-mee zijn wij nu al koploper in Nederland. In 2040 is dat één 85-plusser per 18 inwoners. Dat stelt hoge eisen aan de gemeente. Die heeft als wette-lijke taak: zorgen dat mensen langer in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Als mensen daarbij ondersteuning nodig hebben, moet de gemeente die leveren. Aan jong én oud.

Lees hier onze maatregelen.