6. Samenhangend beleid voor kinderen en ouderen
Verkiezingsprogramma 2022-2026

6. Samenhangend beleid voor kinderen en ouderen

Kinderen geven de gemeente perspectief; geef kinderen daarom hetzelfde!

Kinderen hebben de toekomst. Maar niet alle kinderen hebben dezelfde kansen of dezelfde vooruitzichten. De PvdA wil daar wat aan doen. Door eerlijke en rechtvaardige keuzes te maken. Door naar het geheel te kijken, in plaats van naar deelvragen. Niet alleen een goede woning is belangrijk voor een goede ontwikkeling, maar ook een goede leefomgeving, goede school- en opvangvoorzieningen, taallessen, stabiele sociale contacten en individueel toegesneden zorg. Ontwikkeling gaat niet over één onderwerp. Daarom stellen we onder meer voor om hulp aan jongeren steviger vanuit de gemeente te regisseren (onderwijs, opvang, zorg), om uren kinderopvang gratis beschikbaar te stellen, de Ooievaarspas uit te breiden met een reisrecht voor jongeren in het weekend en vakanties en om in het wijkenbeleid altijd ook te kijken naar de mogelijkheden voor kinderen en jongeren. En natuurlijk bekijken we alle mogelijke manieren om kinderen die het hardst door de maatschappelijke gevolgen van corona zijn getroffen, weer in een goed ontwikkelingsproces te krijgen. Al deze dingen hangen met elkaar samen en wij letten daarop bij elke belangenafweging en elke keuze die we in de politiek moeten maken.

Leidschendam-Voorburg: een seniorvriendelijke gemeente

Er wonen veel ouderen in onze gemeente. En het aantal ouderen dat woont in Leidschendam-Voorburg zal in de komende jaren alleen nog maar groeien. Wetend dat een groeiende groep ouderen thuis blijft wonen, is een andere aanpak nodig De PvdA zet in op het seniorvriendelijk maken van de gemeente. Voortbouwen op de basis die we daarvoor in de afgelopen jaren al hebben gelegd, door aandacht voor eenzaamheidsbestrijding, toegankelijke stoepen en voldoende thuisnabije zorg. Komende jaren zetten we nog verder in op het verbinden van het nu nog versnipperde ouderenbeleid. We gaan voor een integraal georiënteerd, samenhangend ouderenbeleid. Bijvoorbeeld door te werken aan passende woningen, aan een toegankelijke openbare ruimte, aan het verder tegengaan van eenzaamheid (bijvoorbeeld door het bieden van dagbesteding of maatjesprojecten), en aan een gemeente die voor ouderen goed bereikbaar is: door ook andere vormen van correspondentie dan digitaal mogelijk te maken, of door cash betalen op het gemeentehuis als optie te behouden. Als ouderen niet naar de gemeente kunnen komen, komt de gemeente wel naar de ouderen; al dan niet in de persoon van vrijwilligers.

Deel dit