Bestuurslid

Jac Wolters

Jac Wolters

Over Jac Wolters

Jac is 68 jaar en met pensioen, is gehuwd met Carla, heeft 3 kinderen (Ciska, Yvette en Elwin) en 5 kleinkinderen ( in de leeftijd van ½  tot 10 jaar). Hij is opgeleid als civiel planoloog in Delft en werkzaam geweest in uiteenlopende ambtelijke functies.

In het werkzame leven is Jac actief geweest als beleidsmedewerker verkeer bij Openbare Werken Voorburg (½ jaar), Provinciaal Planologische Dienst Zuid-Holland (1½ jaar), Secretarieafdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente Den Haag (2½ jaar), als hoofd verkeer bij de Voetgangersvereniging (2½ jaar) en als coördinatorverkeersveiligheid bij de Dienst Ruimtelijke Ordening (10½ jaar) en de Dienst Infrastructuur (16 jaar) van de gemeente Amsterdam.

 

Vanaf 1974 woont Jac in Voorburg; met een onderbreking van 5 jaar toen hij in Den Haag woonde. Sinds 1982 lid van de Partij van de Arbeid en in de periode 1982-1986 actief in de steunfractie van de PvdA-Den Haag en in de periode 1985-1995 in de landelijke PvdA werkgroep Verkeer en Vervoer.

In de periode 1998-2002 raadscommissielid in Voorburg met de portefeuille RO, SoZa en Milieu en in de periode 2002-2006 deels raadscommissielid en deels raadslid met de portefeuille SoZa, V+V en Milieu. Sinds 2006 actief in het PvdA bestuur van de afdeling Leidschendam-Voorburg, als plaatsvervangend voorzitter, als penningmeester en nu als ledenadministrateur.

 

Verder is Jac vanaf het begin van de Fietsersbond actief als bestuurder van de afdelingen Haagse regio, Voorburg en Leidschendam-Voorburg.

Ook vervulde / vervult Jac jarenlang bestuursfuncties bij diverse vrijwilligersorganisaties zoals:

  • Stedenband Den Haag-Warschau en de stichting Den Haag & Midden-Europa (heden)
  • Haags Milieucentrum, Duurzaam Voorburg en Duurzaam Leidschendam-Voorburg (heden)
  • Algemene Voorburgse Zwemvereniging (AVZV) en Startgemeenschap de Vliet (heden)
  • Koepelfonds (van lokale PvdA en FNV/CNV, heden)
  • Stadstuinen Rusthout en Mariahof (heden)