Raadslid

Sangita Paltansing

Mijn droom voor de PvdA Leidschendam-Voorburg is om aan de lat te staan voor toekomstbestendige collectieve voorzieningen, die aan de basis staan van een vitale samenleving: veiligheid, goede en toegankelijke zorg voor een ieder, sterk en innovatief onderwijs voor de banen van morgen, werk voor iedereen, passende huisvestingsmogelijkheden voor alle generaties. Een veilige en gezonde stad, waaraan je mag bijdragen op basis van gelijke kansen. Een stad met een robuust ondernemersklimaat, met ruimte voor starters en groeiers. Een stad die de faciliteiten biedt aan onze kinderen, waarmee zij zich in de volle breedte kunnen ontplooien.

Favoriete quote: ‘Als je doet wat je altijd doet, krijg je wat je altijd kreeg’

“Mijn ouders zijn geboren in Suriname, ik in Nederland. Als nieuwkomers hebben mijn ouders hun leven snel kunnen opbouwen, waardoor ik het pad naar goed onderwijs heb kunnen bewandelen, altijd een gedegen baan heb kunnen hebben in uitdagende functies en een netwerk heb kunnen opbouwen. Hierdoor ben ik nu in de gelegenheid om samen met mijn partner onze twee dochters op te voeden in onze mooie gemeente. Goede collectieve voorzieningen, die de PvdA hoog in het vaandel heeft staan, hebben hier sterk aan bijgedragen. Daarvoor ben ik dankbaar. Het ‘toekomstbestendig maken’ van gelijke kansen, zie ik dan ook als de missie waardoor ik politiek actief ben geraakt. Om dat te bereiken, kijk ik graag op een andere manier naar vraagstukken. Want je kan een situatie niet verbeteren vanuit de denkwijze waarin het tot stand is gekomen.