Zekerheid van werk en inkomen

Anneke (33) maakt zich zorgen. Het gaat slecht met het bedrijf waar ze werkt. Ze heeft het nu al moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Stel dat het bedrijf failliet gaat?

Werk betekent meedoen met de samenleving en is de manier om uit een financieel moeilijke situatie te komen. In onze gemeente is het MKB de sleutel tot werkgelegenheid. Ook de  grote werkgevers in onze gemeente bieden  kansen om een krachtige economische samenwerking tot stand brengen. Met aandacht voor groei van werkgelegenheid, werk voor mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt, en verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Ondernemers zijn immers niet alleen de economische motor, maar ook de integratiemotor van de gemeente.

Een deel van onze inwoners moet langdurig rondkomen van een laag inkomen. Ook zijn er mensen (zowel met lage als met hoge inkomens) die kampen met problematische schulden. Wie hiermee te maken heeft, heeft een grotere kans op gezondheidsproblemen, stress, eenzaamheid en werkloosheid.

De PvdA zet zich in voor:

  • Samenwerking met werkgevers, voor een toegankelijke arbeidsmarkt
  • Investeren in het MKB
  • Doorgaan met de initiatieven die de werkgelegenheid bevorderen zoals Beursvloer aan de Vliet, ‘Starten aan de Vliet’, Taalhuis en Jongeren in de Lift.
  • Meer flexibele bedrijfsverzamelgebouwen ontwikkelen als werkplek voor zzp’ers en kleine onder- nemingen.
  • Verbetering van de schuldhulpverlening
  • Vrij reizen met bus en tram voor AOW’ers die een Ooievaarspas hebben.