Zekerheid van wonen

Cindy en Steven (33) wonen met twee kinderen in een tweekamerwoning in de Prinsenhof. Vanwege hun inkomen, zijn ze aangewezen op sociale huur. Om snel voor een nieuwe huurwoning in aanmerking te komen, krijgen ze een urgentieverklaring van de gemeente. De  woningbouwcorporatie hanteert andere regels omtrent inkomen dan de gemeente, waardoor ze elke keer worden afgewezen voor een sociale huurwoning, ondanks hun urgentieverklaring.

Wonen hoort bij de eerste levensbehoeften. Iedereen wil, net als Cindy en Steven over een goede en betaalbare woning kunnen beschikken: oud en jong, startend of niet, van Nederlander tot statushouder, rijk en arm. Op dit moment kan dat niet, er staan te veel mensen op een wachtlijst, met name voor sociale woningbouw. Het percentage sociale huurwoningen is gedaald tot zo’n 25%, tegen de regionale woonafspraken in. De PvdA wil die trend keren.

De PvdA zet zich in voor:

  • Van de nieuwbouw is gemiddeld 30% sociale huur.
  • De juiste woningen voor de toekomst.
  • Naar een woning die bij je past, voor zowel oud en jong, nu en in de toekomst.