Zorg waar je op kunt vertrouwen

 Stephan (22) heeft een licht verstandelijke beperking. Hij huurt zijn eigen appartement en krijgt drie keer per week bezoek van Anne, zijn vaste hulp van de zorgorganisatie.

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt zoals Stephan, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. De PvdA kiest voor de beste zorgaanbieders, met wijkverpleegkundigen die de wijk kennen en oog hebben voor mensen die eenzaam zijn. We zorgen ervoor dat iedereen de zorg krijgt die nodig is. Zorgmedewerkers komen in vaste dienst met goede arbeidsvoorwaarden, zodat ze de tijd hebben voor goede zorg, aandacht en een kopje koffie.

De PvdA zet zich in voor:

  • Goede zorg en ondersteuning, waarbij de kwaliteit voorop staat.
  • Een lage eigen bijdrage, zodat de zorg voor iedereen betaalbaar is.
  • Steun voor mensen die hun woning aan willen passen om langer thuis te blijven wonen.
  • Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.
  • Meer plaatsen voor dagbesteding en dagopvang (inclusief vervoer) voor ouderen en mensen in de geestelijke gezondheidszorg