Programma in het Nederlands

Download hier de hoofdpunten in het Nederlands.

 

Fijn wonen in een betaalbaar huis

Wonen is een recht voor ieder mens. Op dit moment moeten teveel mensen te lang wachten op een huis. De PvdA staat voor wijken waarin iedereen – van jong tot oud, arm tot rijk – een huis en thuis kan hebben.

Wat wij willen is dat:

  • Nieuwbouwprojecten voor ten minste 30% uit sociale huurwoningen bestaan.
  • Kopers van huizen ook zelf in hun huis moeten wonen.
  • Leidschendam-Voorburg zo veel mogelijk samen optrekt met Den Haag om aan de regionale woningvraag tegemoet te komen.
  • Passende woningen voor ouderen en jongeren en voor mensen met een beperking.

 

Leefbare wijken

Fijn wonen komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daarom willen wij voor elke wijk een leefbaarheidsplan opstellen. Alle wijken komen daarbij aan bod, maar Leidschendam-Noord en Damcentrum hebben voorrang. Wonen, een groene buitenruimte, openbaar vervoer, verwijderen van afval en fijne voorzieningen in de wijk, zoals speeltuinen, sportvelden en plekken om elkaar te ontmoeten. Fijn wonen voor iedereen.

De aanpak in Leidschendam-Noord is daar een goed voorbeeld van. ‘’Sterk voor Noord’’ blijft daarom de komende twintig jaar topprioriteit. Ook het Damcentrum moet leefbaarder worden: daarbij horen autovrije straten, het beperken van autoverkeer en meer ruimte voor fietsen en openbaar vervoer. Verder pakken we overlast zoals het dumpen in de straat van grofvuil en foutparkeren aan.

 

Bestaanszekerheid door eerlijk werk, sociale voorzieningen en onderwijs

Werk is een basis voor zekerheid, zingeving en perspectief. Voor de PvdA gaat het dan altijd om eerlijk werk met een eerlijk loon. In het bijzonder gaat onze aandacht uit naar jongeren door het bevorderen van een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. We vergroten een goede samenwerking met scholen en (stage)bedrijven. Voor de allerjongsten breiden we de Ooievaarspas uit met gratis peuteropvang en voorschoolse educatie.

Het is belangrijk dat de gemeente voldoende sociaal werk door de Binnenbaan blijft organiseren. En als werken niet lukt, geeft de overheid een garantie op bestaanszekerheid. Wij vertrouwen in mensen. De “fraudecheck” in onze gemeente is een belediging en moet van de baan. Uitgangspunt zal moeten zijn dat mensen in goed vertrouwen handelen! Daarnaast nodigen we alle uitkeringsgerechtigden uit voor een gesprek over hun toekomst. We proberen samen op een laagdrempelige manier eventuele schuldenproblematiek op te sporen.

 

Zorg en welzijn, dichtbij en vertrouwd

De PvdA in Leidschendam-Voorburg wil een sterke sociale basis voor iedereen. Dat doen we door te zorgen voor goed onderwijs, voor iedereen toegankelijke voorzieningen voor sport en cultuur, en dit alles in een fijne leefomgeving.

Daarnaast werken we aan vormen van hulp en ondersteuning die er zijn voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg. Zeker voor de mensen die iets meer begeleiding nodig hebben. De PvdA heeft zich in de afgelopen periode hard gemaakt voor toegankelijke en betaalbare zorg, dichtbij huis voor onze inwoners. Dit zal de PvdA ook in de aankomende periode blijven doen. Voor individuele hulp hebben we voorzieningen die aansluiten bij de persoonlijke situatie van een persoon of gezin.

 

Betrokken burgers

Alles wat we doen, doen we samen! Mensen kennen hun eigen buurt als geen ander, zij weten daarom ook wat de buurt nodig heeft. Daarom zal de politiek op de hoogte moeten zijn en blijven van de ideeën van de inwoners. Inwoners betrekken moet de norm zijn en geen uitzondering. Onder meer met een nieuw burgerpanel dat, op basis van loting, gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan ambtenaren, aan het college en aan de raad. De gemeente zal haar besluitvorming vervolgens zo transparant mogelijk moeten maken.

Samenhangend beleid voor kinderen en ouderen

Bij de PvdA staan de inwoners van Leidschendam-Voorburg centraal, en niet de “hokjes” die een gemeente soms verzint.

  • Kinderen en jongeren

Kinderen hebben de toekomst. Maar kinderen hebben nog steeds niet altijd dezelfde kansen of dezelfde vooruitzichten. De PvdA wil daar wat aan doen. Door eerlijke en rechtvaardige keuzes te maken. Niet alleen een goede woning is belangrijk voor een goede ontwikkeling, maar ook een fijne leefomgeving, voldoende school- en opvangvoorzieningen, taallessen, stabiele sociale contacten en zorg op maat.

  • Ouderen

Er wonen veel ouderen in onze gemeente. En dit aantal zal in de komende jaren alleen maar groeien. De PvdA zet in op het seniorvriendelijk maken van de gemeente. Voortbouwen op de basis die we daarvoor in de afgelopen jaren al hebben gelegd, door aandacht voor eenzaamheid, toegankelijke stoepen en voldoende zorg dicht bij huis, bijvoorbeeld met behoud van een huisartsenpost in de gemeente.