Regelvrij ondernemen

De PvdA wil het mes zetten in oubollige regeltjes.

We gaan ouderwetse en niet meer relevante verbodsartikelen uit de algemene plaatselijke verordening schrappen. De proef met regelvrij onder-nemen is in de ogen van de PvdA geslaagd en zou voor alle winkelgebieden moeten gelden. Dit maakt het ook makkelijker aantrekkelijke evene-menten te organiseren in de winkelcentra. Horeca in combinatie met winkels juichen we toe – binnen de regels – omdat winkelen steeds meer een dagje uit wordt. Ondernemers verdienen ruimte om hierop in te spelen. Ook voor de horeca moet gekeken worden naar minder omslachtige proce-dures bij vergunningverlening.