Wijkinitatieven

De PvdA wil 1% van het totale gemeentelijke budget ter beschikking van de wijk stellen.

Al jaren wordt er gepraat over burgerinitiatieven, “De Buurt Bestuurt” en wijkgericht werken. Wij stellen voor 1% van het totale gemeentelijke budget ter beschikking van wijken te stellen. Een eigen wijkbudget dus. De wijk bepaalt waaraan het uitgegeven mag worden. Uiteraard binnen randvoorwaarden (zoals duurzaamheid). De ge-meente faciliteert waar nodig, maar laat zowel de plannen als de uitvoering aan de inwoners over. De Buurttender in Bovenveen en Vlietwensen hebben laten zien dat inwoners heel veel, heel goed zelf kunnen.