Door Folkert Buis op 11 juli 2018

Folkert Buis nieuwe voorzitter afdelingsbestuur

De ledenvergadering van de PvdA Leidschendam-Voorburg heeft op 4 juli Folkert Buis gekozen tot voorzitter van het bestuur van de afdeling.

Op 31 januari is tijdens de ALV besloten een selectiecommissie samen te stellen, bestaande uit Martin Oosterheert en Andre Rodenburg. De selectiecommissie had tot opdracht de afdeling te adviseren over een nieuw te benoemen afdelingsvoorzitter. In de ledenvergadering van 4 juli heeft de selectiecommissie haar advies aan de ALV uitgebracht en is Folkert Buis door de ALV benoemd tot voorzitter van de afdeling.

Martin Oosterheert en Andre Rodenburg vormen ook de komende weken een selectiecommissie die samen met Folkert bestuursleden gaat zoeken opdat het bestuur gecompleteerd wordt. De planning is dat besluitvorming daarover begin oktober in de ALV kan plaatsvinden. Mocht u geïnteresseerd zijn in een functie in het bestuur of iemand kennen die daarin geïnteresseerd is, neem dan contact op met de selectiecommissie via voorburg@pvda.nl