Door op 12 november 2015

“Je moet het gat voor je laten vallen, en er dan zelf insprinten”

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg kijkt tevreden terug op de Begrotings-Raadsvergadering. “Na een moeilijk jaar met de Raadsenquête Duivenvoordecorridor en de vorming van een nieuw college, staat nu het belang van onze gemeente echt voorop”, aldus PvdA-fractievoorzitter Marjan van Giezen. “Je merkt dat er meer aandacht is voor de inwoners en dat de inwoners ook meer naar ons toekomen”. Dat moeten we actief oppakken, zien wat er gebeurt en iets doen voordat het echt een probleem wordt.

Zoals Cruijff zo mooi zegt: je moet het gat voor je laten vallen en er dan zelf insprinten. Een prachtig voorbeeld is de oproep van de gehele Raad om het Sijtwendepark ’s nachts weer af te sluiten, vanwege de nachtelijke overlast. Omwonenden hebben hierover aan de bel getrokken bij de Raad, er is geluisterd en het voorstel is aangenomen!”

De PvdA vroeg verder aandacht voor jeugdwerkloosheid, armoedebeleid en leefbare winkelgebieden. In Leidschendam-Voorburg zitten 442 jongeren zonder baan of studie thuis. De helft hiervan heeft geen startkwalificatie. “Als we deze jongeren niet actief gaan benaderen, hebben we straks een verloren generatie inwoners”, aldus van Giezen. De motie van PvdA en CDA riep op tot meer samenwerking tussen scholen en ondernemers en een persoonlijke begeleiding van deze jongeren. En kreeg brede steun van de Raad.

Teleurgesteld was de PvdA dat alleen GBLV het PvdA-voorstel steunde om de koopkracht van minima-gezinnen niet achteruit te laten gaan. “Ondanks het positieve saldo op onze gemeentebegroting was er geen bereidheid deze gezinnen iets tegemoet te komen”, stelt fractievoorzitter Van Giezen, ” Voor hen gaan de lokale lasten stijgen door bijv.  het afschaffen van kwijtscheldingsregelingen. Nu de economie aantrekt, moeten we ook hen helpen waar nodig”.

Loon naar werken kregen PvdA en VVD voor hun initiatief om de winkelcentra langs te gaan. “We willen de winkelgebieden leefbaar en levendig houden. De winkeliers hebben ons vele goede ideeën meegegeven, en die hebben we vertaald in vier gezamenlijke moties, die alle vier aangenomen zijn.  Een resultaat waar Astrid van Eekelen (VVD) en ik trots op zijn!”, aldus Marjan van Giezen. Meer parkeerruimte voor het winkelend publiek bij winkelcentrum Prinsenhof, een lichte meldingsplicht voor leuke acties en kleine evenementen, extra geld voor de soms wat vergeten winkelgebieden en een bijdrage van de gemeente aan het ondernemersproject om het Sluisgebied ’s avonds te verlichten. Marjan van Giezen: “Het gaat om initiatieven en verzoeken vanuit de ondernemers, waar ze zelf al veel tijd in hebben gestoken. En die de buurt ten goede komen. Dat vonden de andere fracties ook, want de moties zijn breed aangenomen!”