10 juli 2017

Kandidaat-raadsleden gezocht!

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Er is een programmacommissie die brainstormt over en schrijft aan het verkiezingsprogramma. Er is een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie, die de werving en selectie van potentiele raadsleden tot belangrijkste taak heeft. En de campagnecommissie werkt aan de organisatie van mooie evenementen!

Het is voor een politieke partij van groot belang dat de partij vitaal is en blijft. Hiervoor is het belangrijk dat er regelmatig nieuwe mensen instromen, die nieuwsgierig zijn naar wat er leeft in de samenleving en die zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van Leidschendam-Voorburg. We zoeken voor de nieuwe gemeenteraad leden die vanuit de sociaaldemocratische waarden bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving in onze gemeente.

Waar zijn we naar op zoek?

De PvdA is op zoek naar een afspiegeling van de bevolking. Een goede mix van jong en oud, man en vrouw, uit alle geledingen van de samenleving. Als gemeenteraadslid ben je makkelijk benaderbaar voor alle inwoners. Door veel contacten te leggen met inwoners ontstaat een helder beeld van wat er leeft binnen de gemeente. Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en vindt het een uitdaging om deze te realiseren. Politieke kwesties kun je makkelijk vertalen naar een voor de burger begrijpelijke taal. Je deinst niet terug voor een goed debat om jouw idealen en ideeën kracht bij te zetten en te verdedigen. Als raadslid stel je kaders vast voor de uitvoering van het beleid en controleer je actief en kritisch het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Naast kandidaat-raadsleden zijn we eveneens op zoek naar fractievolgers. De fractievolger neemt geen zitting in de raad of een commissie, maar woont (fractie)vergaderingen bij en draagt bij aan de inhoudelijke discussie.

Aanmelden?

Als u interesse heeft om gemeenteraadslid te worden voor de PvdA Leidschendam-Voorburg, meld u dan aan bij de secretaris van de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie via het e-mailadres okc2017pvdalv@gmail.com. U kunt zich met dit formulier aanmelden.
Uw aanmelding, met CV en sollicitatiebrief waarom u interesse heeft, ontvangen wij graag uiterlijk op 20 september 2017. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u informatie over de verdere procedure. Op 9 september wordt een seizoensopening georganiseerd waar ook alle gelegenheid is om met de huidige raadsleden in contact te komen.

De profielschetsen voor de fractie en raadsleden zijn tijdens de ALV van 21 juni jl. vastgesteld. Deze kunt u ook per email opvragen bij de secretaris van de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie.