15 oktober 2016

Klein Plaspoelpolder, van vergeten stukje grond tot uitdagende woningbouwlokatie

Kent u Klein Plaspoelpolder? Dat stukje grond tussen de Oude Trambaan en de Vliet. Waar  MEBIN beton staat. De Gemeentewerf. Total en Billiton, grijze kolossen van (lege) kantoorgebouwen. Maar ook: waar mensen heerlijk wonen, aan de Vliet, vlakbij Leidschendam-centrum. Waar een discussie woedt over al dan niet een extra brug over de Vliet.

Over dat stukje grond heeft de Gemeenteraad zich afgelopen dinsdag gebogen. Er liggen plannen om dit gebied stukje voor stukje te bebouwen. Volgens organisch model. Wat voor soort woningen er komen, weten we nog niet. Waar de Mebin en de gemeentewerf naar toe verhuizen, ook niet. Maar wel is duidelijk dat een wijk die nu vooral herkenbaar is aan grote, oude kantoorpanden, straks een echte woonwijk zal zijn. Met eengezinswoningen, starterswoningen, appartementen, veel groen. Een nieuwe wijk waar Leidschendam-Voorburg trots op kan zijn. En dat verklaart tegelijkertijd waarom we er als gemeenteraad zoveel aandacht aan besteden. Ingewikkelde grondexploitatie, uithuizing van functies, wel of geen extra brug over de Vliet. Je moet een visionaire blik hebben om hierdoorheen te kijken. Gelukkig kunnen we dat ook als Raad, gezien het feit dat we unaniem instemden met deze nieuwe wijk!