3 december 2014

Kom naar de ALV op 10 december

Kom op woensdagavond 10 december naar de ALV in de Groene Loper (gele zaal, 20.00-21.30 uur) voor discussie over actuele politieke onderwerpen. We stellen dan ons activiteitenplan en begroting voor 2015 vast. We zoeken nog versterking voor bestuur en een campagnecoördinator. 

Je leest het binnenkort in de laatste Rooie Rakker (RR nr. 6) van 2014 verderop op onze website. Daarin ook meer over komende netwerkactiviteiten binnen de PvdA (o.a. Duurzaam en Europa) en het partijcongres op 17 en 18 januari in Utrecht.

Verder zijn er weer actuele bijdragen van Marjan van Giezen en Nadine Stemerdink over de debatten in de Gemeenteraad, Jac Wolters over het Koepelfonds, Paul van der Burg over de komende campagnes en een column van Michel van der Holst.

Tot slot vind je hier de namen van de kandidaten voor Provinciale Staten en waterschapsbesturen in onze regio. We gaan op 18 maart 2015 stemmen. 

het afdelingsbestuur: Paul Q van der Burg, Michel van der Holst, André Rodenburg en Jac Wolters