6 april 2015

Lees hier de Rooie Rakker #2 van 2015

In onze nieuwsbrief van maart/april 2015:

  • eerste ervaringen van onze fractie en wethouder sinds het aantreden van het nieuwe college van BenW;
  • terugblik op de Ledenvergadering en de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen in maart;
  • column door Michel van der Holst: ‘Gegraai’;
  • politieke agenda en vooruitblik op komende activiteiten van de PvdA in onze regio;
  • in memoriam: Riek Heuperman.

Op de Ledenvergadering is met algemene stemmen besloten, ons ledenblad De Rooie Rakker alleen nog digitaal te verspreiden.
Dit met uitzondering van de kleine groep leden die geen e-mail-adres hebben – zij krijgen het blad nog wel op papier thuis.

Klik op deze link voor de digitale Rooie R@kker (als pdf-bestand): RR2015-2

Kopij voor de volgende uitgave kan tot en met 21 juni worden gemaild naar voorburg@pvda.nl