8 december 2013

Lees hier de Rooie Rakker van december 2013

Wat gaan we doen in de verkiezingscampagne voor de raad? En wat kan jij doen?  Lees het in ons ledenblad De Rooie Rakker: RR2013-7

De kandidaten zijn al op pad in Leidschendam-Voorburg. We zoeken nog een mooi voorbeeld van een buurtproject waar burgers zelf (gaan) doen wat voorheen door de gemeente werd opgepakt. Reserveer in elk geval de zaterdagen 8 en 15 maart voor de campagne op straat. En als je nu al wilt meewerken als fotograaf, designer of webmaster, meld je dan bij Paul Q. van der Burg (mail naar paulq1957@gmail.com of bel hem op 06 2933 9596).

Wethouder Gregor Rensen geeft zijn mening over de Participatiewet. Verder blikt afdelingssecretaris Arjan Vermeulen terug op de Algemene Ledenvergadering en fractievoorzitter (en lijsttrekker) Marjan van Giezen op de raadsvergadering over de gemeentebegroting.

Kopij voor de volgende editie kan je tot 15 februari mailen aan: voorburg@pvda.nl