Door op 5 september 2014

Lucht een beetje geklaard na bewonersavond De Zijde over komst moskee

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg waardeert het dat zoveel bewoners van de Leidschendamse wijken De Zijde en De Heuvel aanwezig waren tijdens de bewonersavond over de komst van een moskee. De aankoop van het TIO-gebouw door Stichting de Eenheid heeft veel stof doen opwaaien in de wijk. Zowel de bewoners als de Stichting maken zich zorgen hoe de inpassing in de wijk straks gaat verlopen. Eerdere communicatie tussen de gemeente en bewoners was niet goed verlopen. Reden voor de fractievoorzitters om gezamenlijk de bewoners uit te nodigen voor een wederzijds gesprek. Ruim 60 inwoners van de wijk gaven aan deze oproep gehoor.

PvdA-fractievoorzitter Marjan van Giezen: “in het begin overheersten de boosheid over hoe alles is gegaan en de angst dat de wijk overstroomd zou worden door bezoekers van de moskee. Ook al leidt de huidige locatie van Stichting de Eenheid – in de Valkhof – helemaal niet tot problemen of verkeersoverlast. Maar door de ambitie van de Stichting om uit te breiden, maken inwoners zich zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk en de parkeerdruk. Als Gemeenteraad probeerden we te kijken  hoe we die zorgen kunnen wegnemen“.

De nieuwe locatie van Stichting de Eenheid ligt pal aan de toegangsweg van de wijk De Zijde.  Een aantal inwoners wilde van de Gemeenteraad alleen maar horen dat de moskee verplaatst zou worden. Door aankoop van het TIO-gebouw door Stichting de Eenheid is die fase echter al gepasseerd. Gaandeweg de avond kwam het gesprek onder goede leiding van gespreksleider Simon van Driel (ex-Eerste Kamerlid PvdA) steeds meer op de maatregelen die nodig zijn om de verkeerssituatie in de wijk te beheersen.  “We zijn die avond uit elkaar gegaan met een afsprakenlijst waarbij de Gemeenteraad zelf actief gaat meedenken en meepraten. De bewoners waardeerden het dat de fractievoorzitters zijn gekomen en samen met hen aan de slag willen gaan”, aldus fractievoorzitter Van Giezen.

Zo is onder meer afgesproken dat een onafhankelijk verkeersonderzoek zal plaatsvinden waarbij bewoners meepraten over wat onderzocht moet worden. Met de aanbevelingen van deze studie gaan bewoners en gemeente gezamenlijk om de tafel om te kijken welke maatregelen wenselijk zijn. De Gemeenteraad zal uiteindelijk het pakket maatregelen moeten vaststellen, maar bewoners praten hierin mee. Gekeken wordt onder andere naar de toegangswegen van de wijk, de toegang naar het TIO-gebouw, de parkeerplaatsen en de veiligheid voor fietsers en kinderen in de wijk.

“Deze afspraken gaan we heel snel in gang zetten”, zegt Marjan van Giezen, “zodat we snel weer om de tafel kunnen zitten over vervolgstappen. De bewoners gaan ook met het college praten over hoe dit bestemmingsplan tot stand is gekomen. Tenslotte zullen de fractievoorzitters het College ook vragen met de bewoners en de Stichting in gesprek te gaan over de langere termijn problemen. Kortom, het probleem is niet weg, maar de lucht is geklaard en we blijven graag goed in gesprek met de wijk.”