29 januari 2017

Openbaar vervoer Metropoolregio: ook voor inwoners uiterste puntje Leidschendam!

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag gaat binnenkort nieuwe concessies voor het busvervoer uitgeven. Er is evenveel geld beschikbaar als voor de huidige concessieperiode, maar hiervoor moet meer worden geleverd. Zo moeten alle bussen in 2025 emissie-vrij rijden en moet er meer Randstad-rail kwaliteit zijn. De nieuwe vervoerder moet zelf kijken hoe hij deze extra’s financiert. De PvdA vreest dat dit ten koste zal gaan van buslijnen die rond de grens van het Metropoolgebied rijden, zoals Leidschendam. We horen al geluiden dat er 1 of 2 bussen door Leidschendam-Voorburg kunnen vervallen .

De PvdA vreest dat dit zal betekenen dat onze inwoners in bijvoorbeeld Leidschendam-Noord zonder busvervoer komen te zitten. Samen met GL en met steun van de hele Raad pleiten wij ervoor dat buslijnen en haltes niet zomaar mogen vervallen of worden verplaatst. Iets dat nu wel in het Programma van Eisen staat. In de Zienswijze Leidschendam-Voorburg eisen we dat hierover eerst overleg met de gemeente plaatsvindt, en dat de afweging niet alleen op kosten maar ook op maatschappelijk belang moet worden gemaakt.

De Zienswijze werd unaniem vastgesteld en gaat nu als dringend geluid van Leidschendam-Voorburg richting het bestuur van de Metropoolregio.