PERSBERICHT 30 juni 2017

PvdA positief over MKB Politiek Manifest

De PvdA Leidschendam-Voorburg positief over het initiatief van het MKB om met een

Politiek Manifest te komen. Hiermee wil het MKB Leidschendam-Voorburg de lokale

politieke partijen bouwstenen meegeven voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Het Politiek Manifest, getiteld ‘Ruim baan voor ondernemerschap’ is op 29 juni door het

MKB in de persoon van Jos Zuijdwijk overhandigd aan de fractievoorzitters van de

politieke partijen.

Goede bouwstenen voor ons verkiezingsprogramma

Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA: ”Het MKB-Manifest biedt ons goede

bouwstenen voor een gezond economisch fundament in ons verkiezingsprogramma.

Ondernemers zijn belangrijk voor een gezonde gemeente. En een goed bestuurde

gemeente is belangrijk voor de ondernemers. We hebben elkaar dus hard nodig.”

Ook is de PvdA blij met de MKB-aandacht voor de zorg-dienstverlening en de

maakindustrie/bouw. “We denken bij ondernemers vaak aan winkeleigenaren en grotere

bedrijven. Maar onze gemeente kent heel veel kleinschalige werkgelegenheid. Die

ondernemers moeten we wel hier zien te houden. De PvdA wil daarom meer

(bedrijfs)ruimte voor startende ondernemers en meer mogelijkheden voor hen om

bijvoorbeeld tijdelijke ruimtes te benutten.”

Rol in de regio

In het Manifest kijken de ondernemers vooruit naar een gemeente met een vernieuwd

regionaal winkelcentrum The Mall of the Netherlands en met een sterkere rol in de

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De PvdA ziet kansen voor Leidschendam-Voorburg

waar het gaat om de regio. “De regionale economische visie van de Metropoolregio, de

Roadmap Next Economy, bevat waardevolle actiepunten voor onze gemeente. “Willen we

hiervan kunnen meeprofiteren, dan lukt ons dat alleen als we dat als gemeente en

ondernemers samen doen”, aldus Marjan van Giezen.