PvdA maakt zich sterk voor Cultuur in Leidschendam – Voorburg

Door Coen van Hoogdalem op 8 november 2018

Toen het kabinet van Winston Churchill, Brits premier tijdens de Tweede Wereldoorlog, voorstelde om extra geld vrij te maken voor de oorlog door te bezuinigen op kunst en cultuur, zei Churchill: ‘Maar waar vechten we dan nog voor’?

Kunst kan volgens Calvijn ons begrip voor de geschapen werkelijkheid vergroten, onze ervaring verbreden en ‘niet op de laatste plaats ons hart verblijden’.

Calvijn slaat de spijker op de kop. Kunst, Cultuur en de Openbare Bibliotheek stimuleren onze ontwikkeling, laten ons nieuwe dingen ontdekken, zorgen ervoor dat inwoners  elkaar ontmoeten en zorgen voor ontspanning.

Feit is dat we zowel landelijk gezien als in relatie tot de ons omringende gemeenten een laag bedrag per inwoner aan cultuur uitgeven. Feit is ook dat we in het coalitieakkoord spreken over een gevarieerd en goed cultuuraanbod in onze gemeente. We moeten helaas vaststellen dat de meerjarenbegroting voorziet in een forse bezuiniging (ca. 20%) die vooral door de openbare bibliotheek moet worden opgebracht.

Het betekent dat in onze theaters (Ludens en Veur) niet wordt geïnvesteerd met als gevolg verschraling van het aanbod en dreigende sluiting. De verdere ontwikkeling van Ludens tot culturele hotspot komt tot stilstand en voor het Veur dreigt sluiting.

Ruimte voor cultureel ondernemerschap is niet het wondermiddel. Zowel Veur als Ludens hebben zich de afgelopen jaren als culturele ondernemer gemanifesteerd. Het Veur toont aan dat een volledig op eigen middelen draaiend theater niet haalbaar is. Ludens laat zien dat het ondernemen ten koste van het eigenvermogen gaat waardoor op  langere termijn het aanbod gaat verschralen.

In een grijze en steeds meer vergrijzende gemeente als Leidschendam –Voorburg vormen de theaters, de openbare bibliotheek en ander kunst- en cultuuruitingen een onmisbare schakel in de sociale cohesie in onze gemeente. De discussie met betrokken inwoners en ondernemers over Damcentrum toont bovendien aan dat het Veur ook voor kinderen en jongeren een laagdrempelige voorziening is die daaraan bijdraagt.

Ligt de bal uitsluitend bij de politiek? Natuurlijk niet. Ook de betrokken cultuurorganisaties moeten in de spiegel kijken en zich afvragen of nauwere samenwerking tot een hogere efficiency en dus lagere kosten kan leiden. Daarbij moet niet de eigen identiteit en het bewaren daarvan op de eerste plaats komen, maar het belang van de inwoners van onze gemeente.  Bundeling van krachten in een Cultuurpodium, zoals Frank Rozenberg van GBLV voorstelt, is een goed initiatief.

Daarom hebben we een motie ingediend over de bibliotheek en steunen we de motie van de VVD over het Veur. Zo kunnen we in 2019 onderbouwd en structureel  besluiten over de toekomst van onze culturele voorzieningen .

Coen van Hoogdalem

Coen van Hoogdalem

Mijn droom voor de PvdA Leidschendam-Voorburg: Een gemeente waar iedereen graag woont, met plekken om jezelf te ontwikkelen, nieuwe dingen te ontdekken, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Met de nadruk op iedereen: jongeren, ouderen, minder draagkrachtigen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En we hebben een vangnet voor wie buiten de boot valt

Meer over Coen van Hoogdalem