29 januari 2017

PvdA: “oppassen dat busvervoer Metropoolregio niet ten koste gaat van openbaar vervoer in Leidschendam-Voorburg”

 

Binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag worden binnenkort nieuwe concessies voor het busvervoer toegekend, voor een periode van 10-15 jaar. De Metropoolregio (24 gemeenten met en rond Rotterdam en Den Haag) stelt hiervoor evenveel geld beschikbaar als voor de huidige concessieperiode, maar stelt hieraan wel meer eisen. Zo moeten alle bussen in 2025 emissie-vrij rijden en moet er meer ‘Randstad-rail kwaliteit’ zijn. De nieuwe vervoerder moet zelf kijken hoe hij deze extra’s financiert.

Hoewel de PvdA blij is met de nieuwe duurzaamheidseisen, vreest de PvdA wel dat het belang van Randstad-rail verbindingen ten koste zal gaan van buslijnen die rond de grens van het Metropoolgebied rijden, zoals Leidschendam. Fractievoorzitter Marjan van Giezen: “We horen al geluiden vanuit de grote steden (Rotterdam en Den Haag) dat er wel 1 of 2 bussen door Leidschendam-Voorburg kunnen worden geschrapt, ten gunste van busverbindingen in de grote steden. Openbaar vervoer naar de randen van de Metropoolregio, zoals Leidschendam, moet dan maar lokaal met aanvullend – en vaak duur – lokaal vervoer worden geregeld. Maar wij hebben veel ouderen wonen, juist in deze randgebieden. Deze mensen hebben ook recht op openbaar vervoer, en moeten niet afhankelijk worden van vrijwilligersvervoer of vervoer op afroep via een smart phone, die ze vaak niet eens hebben .

In het concept-Programma van Eisen staat bijvoorbeeld dat buslijnen of haltes mogen worden geschrapt als ze niet druk bezet zijn, ten gunste van de buslijnen in de grote steden”.

 

De PvdA pleit samen met GL en met steun van de hele Raad  ervoor dat buslijnen en haltes niet zomaar mogen vervallen of worden verplaatst. In de Zienswijze Leidschendam-Voorburg eist Leidschendam-Voorburg dat hierover eerst overleg met de gemeente plaatsvindt, en dat de afweging niet alleen op kosten maar ook – of wat ons betreft: juist – op maatschappelijk belang moet worden gemaakt. ”Als er nauwelijks openbaar vervoer is, mag je die laatste buslijn niét schrappen”, aldus de PvdA.

 

De Zienswijze werd unaniem door de Raad vastgesteld en gaat nu als indringend geluid van Leidschendam-Voorburg richting het bestuur van de Metropoolregio.