Programma 2018-2022 gepresenteerd!

Door Sangita Paltansing op 20 januari 2018

Vol trots presenteerde PvdA-lijsttrekker Nadine Stemerdink tijdens de nieuwjaarsborrel van de PvdA Leidschendam – Voorburg op 20 januari jl. het verkiezingsprogramma voor de aankomende raadsperiode ‘Samen werkt!’. Centraal in het verkiezingsprogramma is het thema bestaanszekerheid, nu en in de toekomst. Lees het hele programma hier.

‘We hebben ons in de afgelopen jaren al hard gemaakt dat iedereen gelijke kansen moet hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Elke raadsperiode leggen we de lat nog iets hoger. En met succes. We hebben jongeren van de bank af gekregen, meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk geholpen, de discussie over het belang van sociale woningbouw weer aangewakkerd. In de komende periode gaan we hiermee door’, aldus PvdA-lijsttrekker Nadine Stemerdink.

In het verkiezingsprogramma heeft de PvdA het thema bestaanszekerheid vertaald naar vijf thema’s waar de PvdA zich in de komende periode hard voor gaat maken. De PvdA zet in op een gelijke kansen voor alle kinderen, toegankelijke zorg waar iedereen op kan vertrouwen en zekerheid over werk, inkomen en betaalbaarbaar wonen. Ook het verbeteren van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de wijken is een belangrijke prioriteit. Ook wil de PvdA grote stappen zetten in het verduurzamen van de gemeente.

Naast deze vijf thema’s wil de PvdA ook een slag maken in samenwerking als het gaat om de gemeentelijke bestuursstijl. Inwoners van de gemeente Leidschendam – Voorburg actief betrekken bij de gemeentelijke plannen en hen het ‘right to challenge’ te geven.

De programmacommissie van de PvdA Leidschendam – Voorburg heeft het programma niet op zichzelf geschreven. ‘We zijn actief in gesprek gegaan met inwoners, organisaties en belangengroepen om een goed beeld te krijgen van wat er nodig is in onze gemeente. Mede op basis van die gesprekken is het verkiezingsprogramma tot stand gekomen’, aldus de programmacommissie.

Sangita Paltansing

Sangita Paltansing

Mijn droom voor de PvdA Leidschendam-Voorburg is om aan de lat te staan voor toekomstbestendige collectieve voorzieningen, die aan de basis staan van een vitale samenleving: veiligheid, goede en toegankelijke zorg voor een ieder, sterk en innovatief onderwijs voor de banen van morgen, werk voor iedereen, passende huisvestingsmogelijkheden voor alle generaties. Een veilige en gezonde

Meer over Sangita Paltansing