Door op 2 november 2014

PvdA stapt uit besloten vergadering Duivenvoorde-Corridor

De PvdA-fractie Leidschendam-Voorburg is op 28 oktober uit de geheime beraadslagingen over de Duivenvoordecorridor gestapt. In de Commissievergadering Openbaar Gebied bleek al snel dat veel oorzaken en cijfers niet in de openbaarheid mochten worden besproken. Terwijl het gaat om  een verlies van tenminste 15,7 miljoen euro, wat uiteindelijk door de gemeente als geheel moet worden opgebracht.

PvdA-fractievoorzitter Marjan van Giezen “Het gaat hier wel om gemeenschapsgeld, dat nu besteed wordt aan dekking voor verlies op nog niet gebouwde villa’s. Terwijl je er zoveel andere belangrijke dingen van had kunnen doen, zoals het openhouden van wijkcentra, het stimuleren van werkervaringsplaatsen voor werkloze jongeren en als vangnet voor tekorten in jeugdzorg of langdurige zorg. En over het hoe en waarom van die ruim 15 miljoen euro we niet in het openbaar praten? Dat gaat de PvdA toch echt te ver.  Wij willen graag meepraten over hoe we dit soort tekorten kunnen voorkomen maar dan in open debat met elkaar en met de burger. Er zijn blijkbaar grote fouten gemaakt bij de eerdere berekeningen van de grondexploitatie. Het is ongelooflijk dat de Raad hierop niet eerder is geïnformeerd!”

De PvdA was van het begin af aan geen voorstander van het gekozen woningbouwsegment. Er zouden woningen worden gebouwd in een hele hoge prijsklasse. Maar er is geen markt voor luxe villa’s. Toch verzekerde het college ons dat deze woningen zeer gewild zouden zijn.  Die verwachtingen bleken helaas  veel te rooskleurig. En terwijl er geen geld zou zijn voor sociaal beleid of om de tekorten bij de decentralisatie Jeugdzorg op te vangen, zouden we wel bereid moeten zijn om 15 miljoen euro bij te leggen voor het bouwen van een aantal buitenplaatsen? Dat kan er bij de PvdA niet in!” aldus Marjan van Giezen.

De besloten vergadering ging dus door zonder de PvdA. Uiteindelijk kon geen besluit genomen worden over hoe nu verder. Coalitie en college stelden een Raadsonderzoek voor, waarvan de uitkomst pas over 3 maanden bekend zou zijn. Terwijl alle feiten nu al op tafel liggen. De PvdA vindt dat het college zijn verantwoordelijkheid moet nemen en het plan moet stopzetten of tenminste moet heroverwegen. “Kapitale villa’s zijn niet de juiste invulling gebleken. Een bouwplan met betaalbare huizen kan misschien nog een alternatief zijn. En anders moeten we als Gemeenteraad het lef hebben om de stekker uit dit project te trekken”, aldus fractievoorzitter Marjan van Giezen. “Nu alle informatie en bedragen bekend zijn, zien wij geen reden om in beslotenheid te vergaderen. We hebben het over verliezen die we zullen moeten dekken uit de gemeentebegroting, te betalen door de inwoners dus. Dan hebben die er ook recht op om de discussie hierover te kunnen volgen.“

Begin dit jaar werd aangegeven dat er een beperkt verlies zou zijn.  De PvdA wil in de openbaarheid hierover met het college kunnen spreken en vindt een herbezinning op de plannen noodzakelijk. De PvdA wil dat het college volledige openheid van zaken geeft en van de wethouder horen wat de mogelijkheden zijn  om dit project op een hele andere manier invulling te geven, met woningen waarnaar wél vraag is in onze gemeente. Dan kan het verlies daarmee hopelijk teruggeschroefd worden. Als dat niet mogelijk is, wil de PvdA het project stopzetten en met de gehele Raad tot een herbezinning op dit project komen.