Door op 8 juli 2015

Raadsflits: een nieuw Kader, nieuwe nota’s, nu doortastend uitvoeren!

De Gemeenteraad heeft de ‘Kadernota 2015’ goedgekeurd. Hierin zitten de financiële kaders voor de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2016. Kaders die ruimte geven voor het nieuwe beleid dat het nieuwe college heeft aangekondigd.

Flink wat voornemens zijn al binnen een half jaar opgepakt: het opknappen van de Stompwijkseweg, de Onderwijsvisie, de Cultuurvisie, aanpak verzakkingen Rietvink, buslijn 47 gered, Leidsenhage wordt opgeknapt. Daar hebben we hard aan getrokken.

Maar we hebben ook zorgen, bijvoorbeeld over werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, over voldoende geld voor minimabeleid, over leefbaarheid van winkelgebieden, over duurzaamheid in onze gemeente, over het voortbestaan van wijkcentra.

De PvdA-fractie heeft op aantal terreinen moties in de Gemeenteraad ingediend die allemaal zijn aangenomen. Er komt eindelijk goede bewegwijzering naar winkelgebied Herenstraat, we vechten voor behoud van jongerencentrum KJ44, en we hebben toezegging van de wethouder dat er meer budget nodig is voor renovatie Groenschool.

Daarnaast heeft de PvdA ook een motie ingediend om te protesteren tegen Hoogheemraadschap Delfland dat kwijtscheldingsregeling voor minima wil afschaffen.

Al met al is de PvdA tevreden over het eerste halfjaar. Na de 18 miljoen euro verlies door de Duivenvoorde-corridor staat de gemeente er financieel weer gezond voor.

De PvdA wenst u allen een fijne zomer!