29 januari 2016

Sport moet laagdrempelig zijn en voor iedereen!

De PvdA is bijzonder blij met de vaststelling van de Sportvisie. Eindelijk is er één visie op sport, waar we als gemeente met alle sportverenigingen mee aan de slag gaan. Leidschendam-Voorburg is een rijke gemeente als het om sport gaat. We hebben veel goed-draaiende sportclubs, met (en dankzij) veel vrijwilligers, en met mooie sportcomplexen. Toch wordt het steeds moeilijker om mensen bij een sportclub te krijgen. In deze tijd van individualisering wil of kan niet iedereen lid worden van een sportclub. Voor gezinnen met kinderen kan de contributie een struikelblok zijn. Maar ook volwassenen aarzelen om lid te worden. De meeste mensen willen sporten wanneer hen dat schikt. Tegelijkertijd staan overdag sportcomplexen leeg. De PvdA heeft daarom een motie ingediend (unaniem aangenomen), waarin we vragen om een Sport-strippenkaart. Met zo’n strippenkaart kun je 10 x ergens sporten. Om het eerst eens uit te proberen. Of om in eigen tijd met je vrienden een veldje te huren. Hoe het wordt ingevuld, laten we graag aan de creativiteit van de sportclubs over. Maar de sportclub die als eerste zo’n Strippenkaart introduceert, kan op een blij bezoek van de PvdA fractie rekenen. Mét taart natuurlijk!