Door op 20 januari 2015

Terrassen Leidschendam-Voorburg binnenkort uur langer open!

Doel van dit Initiatiefvoorstel is de aantrekkelijkheid en levendigheid van onze gemeente te vergroten. Met dit voorstel hopen VVD en PvdA dat er meer ruimte komt voor de horeca in Leidschendam-Voorburg. Fractievoorzitter Marjan van Giezen (PvdA): “Leidschendam-Voorburg is een gezellige gemeente, waaraan horeca een belangrijke bijdrage levert. Vorige zomer hebben we veel positieve reacties gehad op de langere openingstijd, en nauwelijks klachten. We zijn dus erg blij dat ons voorstel nu is aangenomen.”

Astrid van Eekelen, fractievoorzitter VVD: “We hebben als gemeente veel geïnvesteerd in het nieuwe Damcentrum in Leidschendam, en we werken ook hard aan de leefbaarheid rond de Herenstraat in Voorburg. Met het nu genomen besluit krijgt de horeca meer ruimte. De VVD hoopt dat we zo als gemeente én ondernemers onze winkelgebieden nog aantrekkelijker kunnen maken!“

Initiatiefvoorstel PvdA en VVD gesteund door Raad en College
De Commissie Algemene Zaken van de Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg heeft ingestemd met een langere openingstijd van de terrassen in Leidschendam-Voorburg. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 20 januari zal dit besluit als Hamerstuk worden vastgesteld. De verlenging van de openingstijd zal de dag na bekendmaking van kracht worden.

De terrassen mogen dan ’s avonds een uur langer open zijn, tot 24:00 uur. Dit is het gevolg van het Initiatiefvoorstel van de PvdA en de VVD. Na een succesvolle proefperiode in de zomer van 2014 is besloten deze verlengde openingstijd definitief te maken. Wel zal een evaluatie plaatsvinden na één jaar, om te kunnen volgen of omwonenden hiervan overlast ondervinden. Ook zal toezicht worden gehouden of de horeca zich aan de sluitingstijd houdt. PvdA en VVD roepen horeca-ondernemers op goede afspraken met de buurt te maken, om overlast te voorkomen. Zowel VVD als PvdA hechten hier veel belang aan.

IMG_4702a

foto: Christoph Gommel via Compfight