21 april 2017

Wethouder Rozenberg treedt af

Het spoeddebat in de Gemeenteraad van 20 april was geheel gewijd aan het Voorbereidingsbesluit Huygenskwartier. Wethouder Rozenberg had – voordat de Raad zich op 11 april had uitgesproken – het besluit reeds naar de Staatscourant gestuurd ter publicatie. De Raad bleek echter niet met dit (geheime) besluit te kunnen instemmen. Maar het stond wel de volgende dag in de kranten…

Ook de PvdA was tegen deze manier van besluitvorming. Het Voorbereidingsbesluit is goed, de wijze waarop het is ingezet niet. Uiteindelijk besluit de Raad, en het kan niet zo zijn dat stukken al naar buiten gaan voordat de Raad  heeft ingestemd.

De PvdA betreurt de hele gang van zaken immens. Wethouder Rozenberg (GBLV) was een daadkrachtig wethouder met een groot hart voor onze gemeente. GBLV was een sterke coalitiepartner met wie we goed samenwerkten. Maar besluiten in het belang van de gemeente doe je met de hele Raad, niet door de Raad te passeren.

Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA: “Lokale politiek is een afweging maken tussen de (soms grote) belangen van één partij versus de belangen van de gemeente als geheel. Het plan-Waaijer inclusief de uitbreiding van de Hoogvliet is een mooi plan. Maar het is de Raad die de beslissing neemt. Niet de wethouder.”