Door op 12 januari 2014

Hoe krijgen jongeren werk in onze gemeente

Jeugdwerkloosheid neemt het afgelopen halfjaar helaas flink toe. Reden voor de PvdA om direct betrokkenen uit te nodigen om hierover te praten. De openbare bijeenkomst over “jongeren buiten beeld” wordt a.s. donderdag 16 januari 2014 gehouden in Theater Ludens in Voorburg en begint om 20.00 uur.

De jeugdwerkloosheid in onze gemeente is in verhouding hoog. Uit de laatste cijfers van het UWV blijkt dat het percentage totale werkzoekenden in onze regio ruim 10% is. 6% van de jongeren komt niet aan het werk als zij van een opleiding of school komen.

Al eerder heeft de PvdA een tien punten-plan gemaakt om jongeren weer aan het werk te helpen. Marjan van Giezen (fractievoorzitter PvdA) hierover: “Jeugdwerkloosheid neemt helaas toe. Jongeren worden harder getroffen door de economische crisis. Zij hebben weinig of geen werkervaring en werken vaak op tijdelijke contracten. Dit knelt extra voor jongeren zonder startkwalificatie”.

Voor de PvdA blijft het niet alleen bij het opschrijven van het plan “Jongeren buiten beeld”. Tijdens de bijeenkomst op 16 januari in het Theater Ludens brengt de PvdA alle organisaties die een rol hebben om dit probleem gezamenlijk aan te pakken bij elkaar. Met als ambitie om aan het eind van de avond met goede ideeën het probleem in 2014 aan te gaan pakken. De twee belangrijkste sprekers deze avond zijn Marjan van Giezen (fractievoorzitter en lijsttrekker PvdA) en Jane Kuldipsing, ambassadeur jeugdwerkloosheid Den Haag. Zij zullen de huidige stand van zaken en de ernst van het probleem schetsen.

Daarnaast zullen aanwezig zijn de voorzitter van FNV Jong, Robbert Coenmans, het MKB Leidschendam Voorburg en  de middelbare scholen uit de gemeente. Immers zij zijn direct betrokken bij deze problematiek. Maar ook de jongeren zelf zullen niet ontbreken, juist omdat het om hun toekomst gaat. Een aantal jongeren dat al langer op zoek is naar werk zal over  hun ervaringen vertellen. Ook de  wethouder sociale zaken, Gregor Rensen (PvdA) zal  op deze avond zijn visie en ambitie vertellen.

“Wij hopen met ons tien punten plan en deze bijeenkomst waar alle direct betrokken eigenlijk voor het eerst bijeen zijn, een stap verder te komen om de jeugdwerkloosheid in de gemeente in ieder geval een halt toe te roepen”, stelt Marjan van Giezen. “In de volgende Raadsperiode zullen hierover wat ons betreft harde afspraken gemaakt moeten worden.”

De bijeenkomst begint donderdag 16 januari om 20.00 uur en wordt gehouden in het Theater Ludens aan het  Burgemeester Feithplein in Voorburg.