Door Nadine Stemerdink op 15 oktober 2013

PvdA blij met besluit over turnhal bij Dijsselbloem-school

Er komt definitief een turnhal bij de basisschool De Dijsselbloem. De jarenlange inzet van de PvdA hiervoor is niet voor niets geweest. De PvdA is blij met de komst van de turnhal, maar dat geldt zeker ook voor de turnverenigingen in onze gemeente.

“De komst van de turnhal is opnieuw een belangrijke impuls voor de binnensport in onze gemeente”, aldus sportwoordvoerster Nadine Stemerdink van de PvdA. Sport is één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Een investering in de breedtesport, zoals gymnastiek, maakt het sporten toegankelijker voor veel inwoners.

“Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de sport in onze gemeente. Dat was ook hard nodig, want de kwaliteit van de sportaccommodaties liet te wensen over”, aldus Nadine Stemerdink. Zo hebben de buitensportcomplexen de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Er is veel meer sportcapaciteit gekomen en de sportcomplexen zien er weer aantrekkelijk uit om te sporten.

Wat de PvdA betreft ontbrak er echter nog één accommodatie en dat was een turnhal. En die gaat er nu ook komen bij de nieuwbouw van basisschool De Dijsselbloem. “Natuurlijk komt dat niet alleen omdat wij als PvdA hier steeds op hebben gehamerd, maar vooral omdat de turnverenigingen zich hier erg hard voor hebben gemaakt en bereid zijn de turnhal zelf te beheren”,stelt raadslid Nadine Stemerdink. Ook PvdA-wethouder Gregor Rensen, verantwoordelijk voor de sport in onze gemeente, heeft zich altijd ingezet om de turnhal te realiseren.

De turnverenigingen AVGV, Gymnova en S.O.S., zijn ongelooflijk blij met het resultaat. “Een gemeenschappelijke turnhal is de bekroning van al het werk in de afgelopen jaren en de intensieve samenwerking tussen de turnverenigingen. Met de realisatie van de deze turnvoorziening kunnen we als turnverenigingen samen aan de slag om bewegingsonderwijs te geven aan zowel jeugd als volwassenen. Het is een fantastische kans voor jong en oud om zich verder te kunnen ontwikkelen in hun sport”, stelt Rob Bergen namens de turnverenigingen.

De turnhal zal voor een belangrijke toename van de capaciteit voor de binnensport zorgen. Zo trainen veel verenigingen op dit moment nog buiten de gemeente, omdat er geen capaciteit is tijdens naschoolse uren in de sporthallen en gymzalen van onze eigen gemeente.

Nadine Stemerdink

Nadine Stemerdink

Nadine Stemerdink is sinds 9 februari 2015 wethouder voor werk en inkomen (incl. DSW en Jeugdwerkgelegenheid), sport, openbare ruimte, wijk- en buurtgericht werken; personeel & organisatie en het project Leidsenhage namens de PvdA in het college van BenW van Leidschendam-Voorburg.

Meer over Nadine Stemerdink