Door op 28 mei 2013

PvdA-fractie blij met komst centrum-manager voor winkelgebied Oud-Voorburg

werkbezoek Herenstraat-mei2013

De PvdA-fractie op werkbezoek in Oud-Voorburg, met dhr Wang Choy (voorzitter Ondernemend Oud-Voorburg) en nieuwe centrum-manager Paul Ganzeboom (beiden in het midden op de foto).

De PvdA-fractie in Leidschendam-Voorburg heeft een werkbezoek gebracht aan het winkelgebied Oud-Voorburg.  Voorzitter van de Vereniging Ondernemend Oud-Voorburg Wang Choy heeft de PvdA-fractie bijgepraat over de ontwikkelingen in dit mooie winkelgebied Herenstraat/Parkweg. Ook heeft de PvdA kennis gemaakt met de nieuw aangestelde centrum-manager, Paul Ganzeboom. Deze heeft als taak nieuwe initiatieven te ontwikkelen met alle ondernemers gezamenlijk, om dit winkelgebied levensvatbaar en leefbaar te houden.

De PvdA heeft vorig jaar bij de Begrotingsbehandeling in de Gemeenteraad aangedrongen op het aanstellen van een centrum-manager. Fractievoorzitter Marjan van Giezen:”door de economische crisis én door de herinrichting van dit gebied hebben de ondernemers een moeilijke tijd achter de rug. Het gebied is lange tijd slecht bereikbaar geweest en er was daardoor (te) weinig aanloop. Nu de herinrichting van het stationsgebied bijna afgerond is, moeten we kijken hoe we dit gebied weer aantrekkelijk kunnen maken. De PvdA is daarom heel blij met de komst van Paul Ganzeboom!”

De heer Ganzeboom heeft aangegeven snel met alle ondernemers gezamenlijk aan de slag te gaan om enerzijds leegloop te voorkomen en anderzijds gezamenlijke acties en evenementen op te zetten. Ook wil hij samen met de ondernemers een Ondernemingsfonds oprichten, om  deze activiteiten gezamenlijk te kunnen dragen.

De PvdA-fractie is blij met de nieuwe initiatieven in dit winkelgebied. “Oud-Voorburg is te mooi om kansen voor dit winkelgebied te laten liggen”, aldus Marjan van Giezen. “Met straks een mooi stationsplein en een gezamenlijke ondernemersstrategie moet het lukken dit gebied levensvatbaar te houden voor ondernemers én bewoners!”