Door op 11 februari 2014

PvdA in discussie met Tweede Kamer-lid Loes Ypma over Jeugdzorg

“Gemeenten, zorg dat je de probleemgezinnen in beeld hebt. Loop mee met de zorgorganisaties, hou gezinnen in beeld. Dáár begint goede jeugdzorg”. Met deze goede raad sloot Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) de discussieavond in Leidschendam af over jeugdzorg. De PvdA fractie Leidschendam-Voorburg had deze avond georganiseerd om zich voor te bereiden op de decentralisatie van jeugdzorg naar de gemeenten, die volgend jaar plaatsvindt. Wat betekent het voor onze gemeente, hoe krijgen we de cliënten in beeld en hoe sturen we de zorginstanties aan? Dat zijn vragen die nog leven bij diverse fracties van de PvdA. Ook de PvdA-fracties Rijswijk, Wassenaar en Voorschoten waren erbij. Aanwezig waren ook de direct betrokken organisaties als Bureau Jeugdzorg Haaglanden, Schakenbosch, JeugdFormaat, Stichting Passend Onderwijs Haaglanden, Vlietkinderen kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg ZH west.

Na een inleiding door  PvdA-lijsttrekker Marjan van Giezen gaf Loes Ypma een toelichting op de nieuwe Jeugdwet. Daarna konden alle organisaties in de zaal vragen stellen aan Loes Ypma en aan elkaar. Er ontstond een levendige discussie met vragen als  hoe voorkom je dat kinderen in de jeugdzorg terecht komen? Wat is de rol van consultatiebureaus, kinderopvangorganisaties en school? Hoe zorgen we voor zorg dicht in de buurt en voorkomen we dat er 10 hulpverleners in één gezin rondlopen?  Hoe kom je van een aanbodsturing naar een vraagsturing  richting de zorginstellingen?

Aan het eind van de avond vatte wethouder Gregor Rensen (PvdA, Sociale Zaken) nog een aantal zaken samen. Hij gaat zich inzetten om in de laatste maanden van zijn wethouderschap een aantal gezinnen goed in beeld te krijgen. Hij riep organisaties op om samen te werken om de zorg voor het kind dicht om het kind heen te kunnen organiseren. Eén kind, één gezin, één visie en één behandelplan. Dat is ook de strekking van de nieuwe Jeugdwet, die deze week op de agenda van de Eerste Kamer staat.

Naar verwachting zal de wet op 1 januari 2015 in werking treden. Dan moeten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten er klaar voor zijn. De PvdA fracties zijn in elk geval inhoudelijk helemaal bijgepraat door het PvdA Kamerlid Loes Ypma.

Lijsttrekker Marjan van Giezen (PvdA Leidschendam-Voorburg) stelde na afloop: “Het gaat hier wel ergens om. Namelijk om kwetsbare kinderen. We zijn straks als gemeente verantwoordelijk voor de gehele zorg voor het kind, van baby tot volwassene. Als Raadsleden moeten we dan wel weten waar het over gaat! “