Eneco-gelden

De PvdA wil de vrijkomende Eneco-gelden inzetten voor de verduurzaming van de gemeente.

Als besloten wordt om Eneco te verkopen, levert dat de gemeente eenmalig veel geld op. Een deel van de opbrengst reserveren we voor compensatie van het dividend dat we dan niet meer ontvangen. Ook reserveren we een deel voor infra-structurele projecten (zie ook paragraaf over bereikbaarheid). En de PvdA wil een deel benutten om een fonds in te stellen voor investeringen in verduurzaming van de gemeente.