Meer jongerencentra

De PvdA wil meer jongerencentra.

De gemeente Leidschendam-Voorburg telt nu twee jongerencentra: aan de Dobbelaan en de Fransstraat. Voor veel jongeren uit de doelgroep zijn die locaties te ver weg. Ze hangen liever rond op pleintjes en bij supermarkten in de buurt waar ze wonen. Samen met Sport en Welzijn willen we onderzoeken of er ook jongerencentra kunnen komen in Bovenveen en Prinsenhof.