Wijkcentra

De PvdA wil de wijkcentra versterken en de wijkverenigingen meer ondersteuning geven.

Op dit moment functioneren niet alle wijkcentra even goed. De door WOeJ-gerunde wijkcentra hebben een vol programma en voldoende aan-loop. Andere wijkcentra hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen, ondanks grote inzet van vrijwilligers. De PvdA wil de wijkcentra versterken en de wijkverenigingen meer ondersteuning ge-ven. De wijkcentra kunnen meer benut worden voor buurtzorg, zoals dagbesteding, een huisart-senspreekuur, bibliotheekactiviteiten of scoot-mobiellessen. Wijkcentra zouden een eigen bud-get moeten hebben. De PvdA zet zich in voor een betere samenwerking tussen wijk- en buurtorga-nisaties, welzijnsorganisaties en eerstelijnszorg-voorzieningen.