Winkelleegstand

De PvdA maakt zich hard voor een Leegstandsverordening in de gemeente.

De PvdA wil samen met de betrokken partijen onderzoeken of in Leidschendam-Voorburg een Leegstandsverordening kan worden ingevoerd. Er zijn al meerdere gemeenten die zo’n verordening hebben vastgesteld. Zij kunnen sneller ingrijpen bij grote en te lang durende winkelleegstand. Vooral op de Damlaan is dat gewenst. Verder stellen we voor dat startende ondernemers die een leegstaand winkelpand betrekken, tijdelijk vrijstelling krijgen van OZB.