PvdA wil meer betaalbare en duurzame woningen

Door Matthijs Willemse-Jacobson op 19 november 2018

Bij het bouwen van nieuwe woningen moet ingezet worden op een divers aanbod van sociale woningen en voldoende aanbod van betaalbare woningen in het middensegment. Bij bestaande woningen moet de gemeenten samen met inwoners werken aan verduurzaming en alternatieven voor verwarming met aardgas. Twee moties op initiatief van de PvdA hierover haalden tijdens de begrotingsbehandeling een meerderheid in de gemeenteraad.

‘Wij willen meer betaalbare woningen,’ aldus PvdA’er Matthijs Willemse-Jacobson. ‘Het aanbod van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen is nu te klein. De wachtlijsten zijn nu veel te lang, mensen moeten jarenlang wachten op een geschikte huurwoning. Ook starters en gezinnen die een woning willen kopen maken weinig kans op het vinden van een betaalbare woning. Er moet simpelweg meer en diverser gebouwd worden.’

Het verduurzamen van bestaande woningen is ook van belang. ‘Door inwoners te helpen om hun bestaande woning te verduurzamen slaan we twee vliegen in één klap. Duurzame woningen zijn goed voor het milieu en leiden tot lagere maandlasten.’ De PvdA heeft het college daarom verzocht om te starten met pilots waarin samen met inwoners bestaande woningen van het aardgas afgehaald worden en alternatieve energiebronnen benut worden. Wethouder van Eekelen reageerde positief op dit verzoek en gaf aan dat de gemeente de mogelijkheden bestudeert om in delen van de wijken Essesteijn en De Heuvel te starten met verduurzaming.

 

Matthijs Willemse-Jacobson

Matthijs Willemse-Jacobson

“Gelijke kansen, goede zorg en betaalbaar wonen zouden vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen. Daar zet ik me voor in.” Samen met mijn man Uub en onze twee katten woon ik aan de Prins Bernhardlaan in Voorburg. In het dagelijks leven werk ik als beleidsmedewerker op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om te ontspannen

Meer over Matthijs Willemse-Jacobson