PvdA: Zeker van toegankelijke en betaalbare zorg dichtbij de inwoners!

Door Sangita Paltansing op 8 januari 2019

De PvdA staat voor zekerheid van zorg: toegankelijk, betaalbaar en dichtbij de inwoners. De PvdA spreekt dan ook haar zorgen uit over de berichtgeving omtrent de mogelijke sluiting van het Antoniushove. De besluitvorming hierover vindt eind januari plaats. De PvdA pleit ervoor dat zowel het college als de gemeenteraad zich uitspreken voor het behoud van het ziekenhuis Antoniushove en nu het besluit nog niet is genomen het college hierover het gesprek aangaat met het bestuur van het HMC.

Zeker zijn van toegankelijke en betaalbare zorg dichtbij de inwoners. Dat is waar de PvdA voor pleit. Geluiden over een mogelijke sluiting van het Antoniushove brengen dit in gevaar. Op dinsdag 8 januari vindt hier een debat in de gemeenteraad over plaats. Het besluit is nog niet genomen, maar de PvdA wil hier niet op wachten. De PvdA is van mening dat het college nu een stevig geluid kan laten horen in gesprekken met het bestuur van het HMC.

Eind januari besluit het bestuur van het HMC over de toekomst van hun ziekenhuizen in de regio Haaglanden. “We moeten rekening houden met alle scenario’s die door het HMC genoemd worden. Als raad moeten we ons standpunt hierover duidelijk maken. We hebben al geen huisartsenpost buiten reguliere tijden, ook de spoedeisende hulp is verdwenen. Nu staat ook het Antoniushove ter discussie. Hoeveel willen we nog aan zekerheid van zorg aan onze inwoners inleveren?” aldus Sangita Paltansing, PvdA-woordvoerder Volksgezondheid en Zorg.

De PvdA vindt dat zorg ook betaalbaar moet blijven. De zorgbudgetten staan onder druk. Ziekenhuizen moeten keuzes maken, ook in de regio Haaglanden. De PvdA vindt dat in die keuzes het perspectief van de patiënt centraal moet staan en niet in de laatste plaats de behoeften van de inwoners van Leidschendam-Voorburg.

De PvdA verwacht dat het debat in de raad voldoende aanleiding geeft aan het college om een krachtig signaal af te geven aan het bestuur van het HMC. Zekerheid van betaalbare zorg dichtbij huis is essentieel voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg. De PvdA maakt zich daar landelijk, maar ook op lokaal niveau sterk voor!

Sangita Paltansing

Sangita Paltansing

Mijn droom voor de PvdA Leidschendam-Voorburg is om aan de lat te staan voor toekomstbestendige collectieve voorzieningen, die aan de basis staan van een vitale samenleving: veiligheid, goede en toegankelijke zorg voor een ieder, sterk en innovatief onderwijs voor de banen van morgen, werk voor iedereen, passende huisvestingsmogelijkheden voor alle generaties. Een veilige en gezonde

Meer over Sangita Paltansing